Sekcja języka rosyjskiego

Kierownik:

mgr Elżbieta Kuźma e-mail: elkak@amu.edu.pl
tel. 061 829 37 57

Pracownicy:

mgr Barbara Rzepecka e-mail: rzep@amu.edu.pl

mgr Anita Suder e-mail: sanita@wa.amu.edu.pl

mgr Zofia Szulc e-mail: zofijka@amu.edu.pl

mgr Lucyna Drajewska e-mail: l.drajewska@amu.edu.pl

OPIS

Sekcja Języka Rosyjskiego BFN liczy ok. 100 000 woluminów. Księgozbiór Sekcji gromadzony od 01.09.1965 roku funkcjonował do końca czerwca 2008 roku w lokalizacji Biblioteki Instytutu Filologii Rosyjskiej Collegium Novum. W chwili obecnej księgozbiór stanowi część składową zasobów biblioteki wydziałowej jaką jest BFN.

Sekcja posiada zbiory specjalne, takie jak starodruki, zbiory z końca XIX
i
początku XX wieku, mapy, atlasy i CD-ROM’y. Z uwagi na dotychczasowe założenia polityki gromadzenia, księgozbiór zasobny jest w specjalistyczne pozycje w zakresie: językoznawstwa rosyjskiego, literatury rosyjskiej
i
ukraińskiej, dydaktyki języków obcych, historii Rosji i Ukrainy, kulturologii, sztuki rosyjskiej (albumy i reprodukcje), translatoryki oraz leksykografii. Sekcja dysponuje również czasopismami specjalistycznymi w języku rosyjskim i ukraińskim.

Comments are closed.