Sekcja języka angielskiego

what is ed geneva; font-size: medium;”>Head/Kierownik:
order geneva; font-size: medium;”>
mgr Aldona Górna e-mail: agorna@wa.amu.edu.pl

web geneva; font-size: medium;”>Members/Pracownicy:

mgr Izabela Mytko-Schneider e-mailizam@amu.edu.pl

Renata Pięta e-mail: renata.pieta@amu.edu.pl

mgr Agnieszka Ponicka – Rudnicka e-mail:ponicka@amu.edu.pl

mgr Adrianna Przybylak e-mail: adrianna.przybylak@amu.edu.pl

mgr Magdalena Słoma e-mail: magdalena.sloma@amu.edu.pl

mgr Monika Olechnowicz e-mail: monza@amu.edu.pl

 

DESCRIPTION
English Language Section has the largest collection of English books in Poland, including approx. 100,000 volumes and 70 scientific journals. ELS also boasts a rich collection of specialist dictionaries, encyclopaedias and valuable Old English dictionaries. Moreover, the Section has special collections, microfilms and electronic publications (including CD-ROMs with e.g. linguistic corpora and dictionaries). The ELS is located in the modern building of the Novum Library (Biblioteka Novum), which is an open-access facility. A majority of the books are already included in the electronic catalogue.

OPIS
Sekcja Języka Angielskiego Biblioteki Filologicznej Novum posiada największy w Polsce zbiór angielskich książek. Zawiera on ok. 100 tys. woluminów oraz 70 tytułów czasopism naukowych. SJA posiada również bogatą kolekcję specjalistycznych słowników, encyklopedii i cennych słowników staroangielskich. Poza tym sekcja ma w swoich zbiorach specjalne kolekcje, mikrofilmy oraz publikacje na nośnikach elektronicznych ( CD ROM-y, językoznawcze bazy danych i słowniki ). Zbiory SJA, do których jest wolny dostęp, znajdują się w nowym budynku „Biblioteka Novum”. Znaczna część księgozbioru jest już skatalogowana elektronicznie.

Comments are closed.