Parce mgr SJRos 2008

1. Adamowicz Barbara Czasowniki emotywne w rosyjskim slangu młodzieżowym / LD J Mgr – 1 prof.dr hab. A.Sitarski
2. Baksalary Krzysztof Analiza strukturalna i tematyczno-semantyczna leksyki piłkarskiej / LD J Mgr – 2 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
3. Bieluszko Aleksandra Nomina feminativa w języku rosyjskim / LD J Mgr – 3 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
4. Biskup Mateusz Wartości i mankamenty podręcznika do nauki języka rosyjskiego oraz próba jego modernizacji / LD M Mgr – 4 prof.zw.dr hab. A. Markunas
5. Biskupska Monika Motywy fantastyczne w “Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa / LD L Mgr – 5 dr G. Waliszewska
6. Chocian Irmina Obraz radzieckiej inteligencji we współczesnej literaturze rosyjskiej / LD L Mgr – 6 dr W. Popiel-Machnicki
7. Chocian Swietłana Satyra w Generation P W. Pielewina / LD L Mgr – 7 dr W. Popiel-Machnicki
8. Czyżak Paulina Lingwistyczna charakterystyka języka kobiety. Aspekt genderowy i aksjologiczny / LD J Mgr – 8 prof.dr hab. A.Sitarski
9. Derda Adriana “Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa współczesnego rosyjskiego pisarza / LD L Mgr – 9 prof.dr hab. J. Litwinow
10. Dolska Elena Strukturalno-semantyczne typy derywatów w gnieździe słowotwórczym z centrum “dat’” / LD J Mgr – 10 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
11. Grabarz Sylwia Jurodstwo jako kulturalno-duchowy fenomen Starej Rusi / LD L Mgr – 11 dr G. Waliszewska
12. Kaczmarek Natalia Charakterysyka nowych wyrazów obcych we współczesnym języku rosyjskim (na materiale “Bolszogo tołkowogo słowarja russkogo jazyka” pod red. S.A. Kuzniecowa) / LD J Mgr – 12 prof. dr hab. M. Wójtowicz
13. Kamińska Agnieszka Motyw winy i kary w balladach moralno-etycznych W.A. Żukowskiego / LD L Mgr – 13 dr G. Waliszewska
14. Kantek Katarzyna “Dzieci Arbatu” Anatolija Rybakowa – powieść o latach trzydziestych / LD L Mgr – 14 prof.dr hab. J. Litwinow
15. Kizelbach Urszula Wpływy Waltera Scotta na prozę historyczną A.S. Puszkina: “Rob Roy” i “Córka kapitana”/ LD L Mgr – 15 dr G. Waliszewska
16. Kłosowska Marlena Konceptosfera: “Kariera, robić karierę, karierowicz” w rosyjskich i polskich frazeologizmach, przysłowiach i porzekadłach / LD J Mgr – 16 prof.dr hab. A.Sitarski
17. Kosmalska Olena Typy strukturalne derywatów w gnieździe słowotwórczym z centrum “lit’” / LD J Mgr – 17 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
18. Kosmowska Katarzyna Realizacja poczucia humoru w tekście współczesnej polskiej i rosyjskiej reklamy / LD J Mgr – 18 prof.dr hab. A.Sitarski
19. Kot Aleksandra Lingwistyczno-aksjologiczna charakterystyka komentarza sportowego / LD J Mgr – 19 prof.dr hab. A.Sitarski
20. Kroll Aleksandra Technika postaciowania w kontekście dialektyki duszy. Na postawie powieści “ Anna Karenina” Lwa Tołstoja / LD L Mgr – 20 dr K. Kropaczewski
21. Kubiszyn Katarzyna “Memuary” Warwary Nikołajewny Gołowin jako dokument literacki Rosji XVIII wieku / LD L Mgr – 21 dr G. Waliszewska
22. Kupidura Ryszard Twórczość Mychajła Kociubynskiego w analizie postkolonialnej /
LD L Mgr – 22 dr H. Korbicz
23. Lange Ewa Typy strukturalne derywatów w gnieździe słowotwórczym z centrum “rvat’” / LD J Mgr – 23 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
24. Łapacz Anna Wierność idei – ponury ciężar, czy zbawienie? Obraz totalitaryzmu w utworze współczesnego pisarza rosyjskiego Gieorgija Władimowa pt. “Wierny Rusłan” / LD L Mgr – 24 prof.dr hab. J. Litwinow
25. Malińska Agata Gry i zabawy w nauczaniu języka rosyjskiego na podstawie podręcznika “Klassno 1” / LD M Mgr – 25 prof.zw.dr hab. A. Markunas
26. Małecki Łukasz Lingwoaksjologiczna ekzymplifikacja emocji strachu. Na materiale współczesnej prasy rosyjskiej / LD J Mgr – 26 prof.dr hab. A.Sitarski
27. Męczyńska Iwona Nazwiska rosyjskie, pochodzące od przezwisk, utworzonych od nazw drzew, krzewów i roślin (na materiale słownika “Dictionary of russian personal names” M. Bensona) / LD J Mgr – 27 prof. dr hab. M. Wójtowicz
28. Mielniczuk Monika Marina Cwietajewa – poetka tragicznej miłości / LD L Mgr – 28 dr W. Popiel-Machnicki
29. Namyślak Kalina Zniewolenie jednostki w społeczeństwie totalitarnym na podstawie powieści “My” Eugeniusza Zamiatina / LD L Mgr – 29 dr K. Kropaczewski
30. Nędzyńska Marta Najczęstsze nazwiska rosyjskie (na materiale “Spisu abonentów sieci telefonicznej miasta Jarosławia”, Jarosław 1993) / LD J Mgr – 30 prof. dr hab. M. Wójtowicz
31. Orciuch Piotr Metafizyka w poezji Siergieja Jesienina / LD L Mgr – 31 dr W. Popiel-Machnicki
32. Paprzycka Martyna Charakterystyka wyrazów zapożyczonych z języka angielskiego we współczesnym języku rosyjskim (na materiale “Bolszogo tołkowogo słowarja russkogo jazyka” pod red. A.S. Kuzniecowa) / LD J Mgr – 32 prof. dr hab. M. Wójtowicz
33. Pawlak Katarzyna Rosyjskie i angielskie frazeologizmy i paremie z komponentem zoonimicznym w funkcji wartościującej / LD J Mgr – 33 prof.dr hab. A.Sitarski
34. Pyszka Agnieszka Rzeczowniki modyfikacyjne. Studium kontrastywne rosyjsko-włoskie / LD J Mgr – 34 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
35. Rozynek Monika Adaptacja jako interpretacja. “Kalina czerwona” Wasilija Szukszyna / LD L Mgr – 35 dr K. Kropaczewski
36. Rybicka Anna Porównanie sowieckich łagrów i nazistowskich obozów koncentracyjnych na podstawie opowiadań W. Szałamowa i T. Borowskiego / LD L Mgr – 36 dr G. Waliszewska
37. Sandrykowicz Dagmara Terminologia pożarnicza w języku rosyjskim / LD J Mgr – 37 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
38. Serek Anita Polska jako pomost dla wpływów zachodnioeuropejskich w literaturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku / LD L Mgr – 38 dr G. Waliszewska
39. Słupianek Daria Semantyczno-aksjologiczna charakterystyka nazw człowieka wyrażonych rzeczownikiem z kwalifikatorem “slang miejski”. Na materiale “Tołkowogo słowarja nienormatiwnoj lieksiki russkogo jazyka” D.I. Kwiesielewicza / LD J Mgr – 39 prof.dr hab. A.Sitarski
40. Sobolewska Aleksandra Rosyjskie przymiotniki odsomatyczne charakteryzujące wygląd zewnętrzny człowieka / LD J Mgr – 40 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
41. Sodel Dorota “My” Jewgienija Zamiatina i “Wszystko płynie” Wasilija Grossmana – próba komparatystyki / LD L Mgr – 41 dr W. Popiel-Machnicki
42. Solak Dominika Obraz Rosji pańszczyźnianej XVIII wieku na podstawie czasopiśmiennictwa M. Nowikowa i “Podróży z Petersburga do Moskwy” A. Radiszczewa /
LD L Mgr – 42 dr G. Waliszewska
43. Stachowska Lidia Typy strukturalne imiennych derywatów w gnieździe słowotwórczym z centrum “nesti” / LD J Mgr – 43 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
44. Stola Paulina Sergiusz Jesienin – wielki rosyjski poeta XX wieku / LD L Mgr – 44 prof.dr hab. J. Litwinow
45. Szulc Agnieszka Aleksander Sołżenicyn – współczesny pisarz rosyjski i jego prawda zawarta w utworze “Jeden dzień Iwana Denisowicza” / LD L Mgr – 45 prof.dr hab. J. Litwinow
46. Śmigielska Anna Motyw szaleństwa w “Opowiadaniach petersburskich” N.W. Gogola / LD L Mgr – 46 dr G. Waliszewska
47. Śpiewak Kamila Rzeczowniki osobowe z czasownikowymi i odczasownikowymi podstawami słowotwórczymi w nowej leksyce rosyjskiej. Semantyka. Struktura / LD J Mgr – 47 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
48. Titow Nikita Liryka Arsenija Tarkowskiego / LD L Mgr – 48 dr W. Popiel-Machnicki
49. Tracz Agnieszka Motyw miłosierdzia i moralności na podstawie twórczości Ludmiły Ulickiej / LD L Mgr – 49 dr W. Popiel-Machnicki
50. Trocer Joanna Temat “miasto-wieś” w twórczości Wasilija Szukszyna i Walentyna Rasputina / LD L Mgr – 50 dr W. Popiel-Machnicki
51. Wolf Iwona Reklama jako źródło wiedzy o realiach życia we współczesnej Rosji / LD J Mgr – 51 prof.zw.dr hab. W. Woźniewicz
52. Zabłocki Karol Aksjologiczne i gramatyczne aspekty języka rosyjskich internetowych recenzji filmowych / LD J Mgr – 52 prof.dr hab. A.Sitarski
53. Zelek Anna Transpozycja funkcjonalna czasów i trybów w języku rosyjskim / LD J Mgr – 53 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
54. Zielichowska Ewelina Tematyka ukraińska w twórczości Konrada Rylejewa / LD L Mgr – 54 dr G. Waliszewska
55. Żebrowska Agnieszka Los uczonego w warunkach sowieckiej rzeczywistości – “Krąg pierwszy” Aleksandra Sołżenicyna / LD L Mgr – 55 dr W. Popiel-Machnicki
56. Żukowska Joanna “Dzieci Arbatu” A. Rybakowa: kompleksowa analiza porównawcza / LD L Mgr – 56 prof.dr hab. J. Litwinow
57. Przybylska Aneta Analiza leksykalno-tematyczna i strukturalna zapożyczeń angielskich w rosyjskim języku biznesu i ekonomii / LD J Mgr – 57 prof.zw.dr hab. J. Kaliszan
58. Wiśniewski Bartosz Piosenki autorskie Włodzimierza Wysockiego / LD L Mgr – 58 prof.dr hab. J. Litwinow
This entry was posted in Nowości SJRos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.